Chemo

Ogrodnictwo podczas radioterapii - czy mogę uprawiać ogródek podczas chemii?
Czy mogę uprawiać ogródek podczas chemii?? Dla większości osób leczonych chemoterapia, ogrodnictwo może być zdrową aktywnością. Ogrodnictwo może zapew...