Herbicyd

Uszkodzenie herbicydu pieprzowego może spowodować uszkodzenie papryki przez herbicydy?
Pieprz rośliny Móc absolutnie być uszkodzony przez herbicydy. W rzeczywistości są bardziej wrażliwe na herbicydy niż wiele innych roślin warzywnych.Cz...
jak leczyć rośliny przypadkowo spryskane herbicydem
Rośliny przypadkowo narażony powinien był przyciąć dotknięte liście, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się herbicyd głęboko w Zakład. Pomocne może być r...