Człowiek

Kompostowanie z biomasami stałymi Czym są biopaliwa stałe i do czego są używane
Proces jest używany do stabilizacji ciał stałych w ściekach przed ich posługiwać się jako zmiana gleby lub ściółka w kształtowaniu krajobrazu, ogrodni...
Kompostowanie odpadów ludzkich z wykorzystaniem odpadów ludzkich jako kompostu
Kompostowanie odpadów ludzkich jest ryzykownym biznesem i wymaga kompost system, który wytwarza wysoką temperaturę i utrzymuje ją wystarczająco długo,...